Jeg ble utdannet psykolog fra NTNU i 2013 og godkjent spesialist i psykoterapi 2020. Gjennom mange år har  jeg arbeidet med individualterapi og gruppeterapi i spesialisthelsetjenesten (DPS).

De siste årene har jeg fordypet meg i intensiv dynamisk terapi (ISTDP) og arbeider mest etter denne metoden. Jeg har erfaring med å benytte flere metoder, som mentaliseringsbasert terapi (MBT), dialektisk adferdsterapi (DBT), kognitiv adferdsterapi (CBT). Jeg har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger hos voksne: stress og stressrelaterte kroppslige plager, utbrenthet, traumer, depresjon, angst, relasjonsproblemer og personlighetsrelaterte vansker.

©2020 Psykolog Inderhaug