top of page

Jeg ble utdannet psykolog fra NTNU i 2013 og godkjent spesialist i psykoterapi 2020. Fram til 2021 har  jeg arbeidet med individualterapi og gruppeterapi innen spesialisthelsetjenesten (DPS) i Trondheim og Hamar. Nå arbeider jeg dels som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og dels i privat praksis. 

Spesialiteten min er i intensiv dynamisk terapi (ISTDP), men jeg har god erfaring med å benytte flere metoder, som mentaliseringsbasert terapi (MBT), dialektisk adferdsterapi (DBT), kognitiv adferdsterapi (CBT). Jeg  arbeider med et bredt spekter av problemstillinger hos voksne: stress og stressrelaterte kroppslige plager, utbrenthet, traumer, depresjon, angst, relasjonsproblemer og personlighetsrelaterte vansker.

Book time HER

Jeg samarbeider med flere erfarne psykologer i Innlandet Psykologtjenester 

Les mer om oss på nettsiden innpsyk.no

portrett2.jpg
bottom of page