top of page
2016-06-03%2016.15_edited.jpg

Psykoterapi dreier seg om å forstå hvilke psykologiske prosesser som forårsaker dine plager og hvordan vi kan vi endre disse. Ofte er det ubevisste og automatiserte indre prosesser som fører til psykiske problemer. Vi kan kalle det vaner vi har utviklet gjennom livet  - særegne måter å forholde seg til en selv og andre. Hos meg kan du kan forvente deg en terapeutisk prosess som er intensiv og fokusert, hvor vi arbeider sammen for å forstå ditt indre med omsorg og presisjon. Målet er at du skal kunne oppleve endringene som kan oppstå om du forholder deg til deg selv, dine følelser og dine tanker på nye måter.  

For å komme godt i gang er det hensiktsmessig å sette av god tid (90 minutter) til første samtale. Da kan du allerede etter første møte få et inntrykk av hvordan jeg arbeider og om det passer for deg. Gi gjerne beskjed på forhånd om hvor lang tid du ønsker å sette av, slik at jeg kan planlegge timen. Ender vi med å bruke kortere tid fakturer jeg kun for tiden vi har brukt.

 

I første time vil vi finne en felles forståelse av dine problemer og bli enige om hva en endring kan innebære for deg. Etter første møte setter vi som oftest opp enkelttimer én gang i uken. Det kan være vanskelig å anslå på forhånd hvor mange timer man behøver. Sammen kan vi forsøke å konkretisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvor lang tid vi vil sette av til arbeidet.

Jeg arbeider kontinuerlig med å utvikle meg som terapeut. Som hjelp til dette ber jeg vanligvis om ditt samtykke til å ta video-opptak av timene. Det er helt opp til deg, helt frivillig. Sier du nei stiller jeg ingen flere spørsmål om dette. Takker du ja gir du meg anledning til å se inn i prosessen i etterkant for å se hva som ser ut til å fungere bra og hva som kan gjøres annerledes. Jeg administrere ofte noen enkle spørreskjemaer underveis i prosessen, hvor du blir bedt om å ta stilling til hvordan du har det og hvordan du opplever samtalene.

Jeg samarbeider med flere erfarne psykologer i Innlandet Psykologtjenester 

Les mer om oss på nettsiden innpsyk.no

bottom of page