2016-06-03%2016.15_edited.jpg

Psykoterapi dreier seg om å forstå hvilke psykologiske prosesser

som forårsaker dine plager og hvordan vi kan vi endre disse.

 

Ofte er det ubevisste og automatiserte indre prosesser som fører til

psykiske problemer. Vi kan kalle det vaner vi har utviklet gjennom livet

- særegne måter å forholde seg til en selv og andre. 

Gjennom psykoterapi kan du få øve deg på å forholde deg til ditt

indre liv og til andre mennesker på nye og mer hensiktsmessige måter. 

Jeg har fordypet meg i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi - ISTDP - og finner at metoden er nyttig i møte med et bredt spekter av problemstillinger.

Hos Tidsskrift for Norsk Psykologforening finner du en faglig artikkel, en tekst fra et pasientperspektiv, samt et kortfattet intervju om metoden.

FØRSTE TIME

For å komme godt i gang kan det lønne seg å sette av minst  90 minutter til første samtale. Da kan du allerede etter første

møte få et inntrykk av hvordan jeg arbeider og om det passer for deg. Ønsker du en kortere førstesamtale er jeg åpen for det. 

I første time vil vi finne en felles forståelse av dine problemer og finne ut hva en endring kan innebære for deg.

VIDERE

Etter første møte settes det som oftest opp enkelttimer én gang i uken.

Jeg finner at prosessen ivaretas best om vi har terapitimer som varer minst 60 minutter.

Det kan være vanskelig å anslå på forhånd hvor mange timer man behøver. Sammen kan vi forsøke å konkretisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvor lang tid vi vil sette av til arbeidet.

Hos meg kan du kan forvente deg en terapeutisk prosess som er intensiv og krevende. Jeg vil hjelpe deg å oppleve endringene som kan oppstå om du forholder deg til deg selv, dine følelser og dine tanker på nye måter. Endring kan være både vanskelig og smertefullt. Det er viktig at prosessen oppleves meningsfull og nyttig for deg fra første til siste time.
 

©2020 Psykolog Inderhaug