DSC04410.JPG

Psykoterapi dreier seg om å forstå hvilke psykologiske prosesser som forårsaker dine plager og hvordan vi kan vi endre disse. Ofte er det ubevisste og automatiserte indre prosesser som fører til psykiske problemer. Vi kan kalle det vaner vi har utviklet gjennom livet  - særegne måter å forholde seg til en selv og andre. Hos meg kan du kan forvente deg en terapeutisk prosess som er intensiv og krevende. Målet er at du skal kunne oppleve endringene som kan oppstå om du forholder deg til deg selv, dine følelser og dine tanker på nye måter.  

For å komme godt i gang er det hensiktsmessig å sette av 90 til 135 minutter første samtale. Da kan du allerede etter første møte få et inntrykk av hvordan jeg arbeider og om det passer for deg.

 

I første time vil vi finne en felles forståelse av dine problemer og finne ut hva en endring kan innebære for deg. Etter første møte setter vi som oftest opp enkelttimer én gang i uken. Det kan være vanskelig å anslå på forhånd hvor mange timer man behøver. Sammen kan vi forsøke å konkretisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvor lang tid vi vil sette av til arbeidet.

Jeg arbeider kontinuerlig med å utvikle meg som terapeut. Som hjelp til dette ber jeg vanligvis om samtykke til å ta video-opptak av timene. Dette gir meg anledning til å se inn i prosessen i etterkant for å se hva som ser ut til å fungere bra og hva som kan gjøres annerledes. Jeg administrere ofte noen enkle spørreskjemaer underveis i prosessen, hvor du blir bedt om å ta stilling til hvordan du har det og hvordan du opplever samtalene.