2016-06-03%2016.15_edited.jpg

Psykoterapi dreier seg om å forstå hvilke psykologiske prosesser som forårsaker dine plager og hvordan vi kan vi endre disse.

 

Ofte er det ubevisste og automatiserte indre prosesser som fører til

psykiske problemer. Vi kan kalle det vaner vi har utviklet gjennom livet

- særegne måter å forholde seg til en selv og andre.  

 

Hos meg kan du kan forvente deg en terapeutisk prosess som er intensiv og krevende. Målet er at du skal kunne oppleve endringene som kan oppstå om du forholder deg til deg selv, dine følelser og dine tanker på nye måter.  

Jeg har fordypet meg i intensiv korttidsdynamisk psykoterapi - ISTDP. Jeg finner at metoden er nyttig i møte med et bredt spekter av problemstillinger.

Du kan lese mer om metoden hos mental helse 

eller høre podcast: Kvartlivskrise eller Pia og psyken 

Klikk her for å se en oversikt over forskning på metoden

For å komme godt i gang er det hensiktsmessig å sette av 90 til 135 minutter første samtale. Da kan du allerede etter første møte få et inntrykk av hvordan jeg arbeider og om det passer for deg. I første time vil vi finne en felles forståelse av dine problemer og finne ut hva en endring kan innebære for deg.

Etter første møte setter vi som oftest opp enkelttimer én gang i uken. Jeg finner at prosessen ivaretas best om vi har terapitimer som varer 60 minutter. Dersom du ønsker en mer intensivert terapi kan vi sette opp timer av lengre varighet, gjerne med flere timer i uken - dette er en måte å oppnå terapeutiske resultater på kortere tid.

Det kan være vanskelig å anslå på forhånd hvor mange timer man behøver. Sammen kan vi forsøke å konkretisere hvilke mål vi skal jobbe mot og hvor lang tid vi vil sette av til arbeidet.

Jeg arbeider kontinuerlig med å utvikle meg som terapeut. Som hjelp til dette ber jeg vanligvis om samtykke til å ta video-opptak av timene. Dette gir meg anledning til å se inn i prosessen i etterkant for å se hva som ser ut til å fungere bra og hva som kan gjøres annerledes. Jeg administrere ofte noen enkle spørreskjemaer underveis i prosessen, hvor du blir bedt om å ta stilling til hvordan du har det og hvordan du opplever samtalene.